Allt du behöver veta om yrket som elektriker

22 januari 2024 Veronica Urena

Elektriker är ett yrke som spelar en oerhört viktig roll i vårt moderna samhälle. De ser till att våra hem, företag och industrianläggningar förblir upplysta, uppkopplade och funktionella. Elektriker arbetar med allt från installation av ny el till underhåll och reparation av befintliga elsystem. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad jobbet involverar, utbildningen du behöver, de olika specialiseringarna och varför det är så viktigt att välja en kvalificerad elektriker för dina behov.

Utbildning och behörighet

För att bli elektriker krävs det en yrkesutbildning. I Sverige finns elektrikerutbildningen på flera olika nivåer, från gymnasial yrkesutbildning till yrkeshögskoleutbildning och lärlingsprogram. Under utbildningstiden lär sig blivande elektriker grunderna i elektricitetslära, installationsteknik, elsäkerhet och ritningsläsning. De får också praktisk erfarenhet genom praktik eller som lärlingar på certifierade elinstallationsföretag.

För att självständigt få arbeta som elektriker måste man ha rätt behörighet. I Sverige innebär detta att man måste vara certifierad elinstallatör eller ha en Begränsad Elinstallationsbehörighet (BB1/BB2), beroende på arbetsuppgifternas natur. Behörigheten erhålls efter godkända prov och en viss mängd arbetspraktik under överinseende av en behörig elektriker.

Elektriker

Arbetsområden och specialiseringar

Elektrikerjobbet kan delas in i flera olika områden och specialiseringar. En del elektriker fokuserar på installationer i nybyggnationer, medan andra huvudsakligen arbetar med service och underhåll av befintliga elsystem. Det finns också de som specialiserar sig på elektricitet för industrier, solenergiinstallationer eller automatisering och smarta hem. Ytterligare specialiseringar kan omfatta elnät, kraftverk eller arbete med högspänning.

Säkerhetsaspekten är central inom alla dessa områden. Elektriker måste följa strikta säkerhetsföreskrifter och arbetsmetoder för att skydda både sig själva och andra från elolyckor. Då elarbeten är så pass kritiska för säkerheten i byggnader, är det av största vikt att elektriker är uppdaterade med gällande lagstiftning och techniska standarder.

Vikten av att anlita behöriga elektriker

När det kommer till elinstallationer eller reparationer i hemmet eller på arbetsplatsen är det absolut nödvändigt att anlita en behörig och certifierad elektriker. Att försöka utföra elarbeten på egen hand, utan lämplig utbildning och behörighet, är inte bara olagligt utan också extremt riskabelt. Felaktiga elinstallationer kan leda till allvarliga olyckor, inklusive bränder och elektriska stötar.

En professionell elektriker garanterar att alla arbeten utförs korrekt och i överensstämmelse med gällande normer och föreskrifter. De säkerställer också att det elektriska systemet fungerar som det ska och är så säkert som möjligt. Förutom installations- och reparationsarbeten kan en elektriker även ge råd om energieffektivisering och hjälpa till att sänka energikostnaderna genom smarta lösningar.

Fler nyheter