Dörrautomatik: En modern lösning för enkel och säker tillgänglighet

21 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Dagens samhälle kräver smarta, effektiva och tillgängliga lösningar i våra byggnader och offentliga utrymmen. Dörrautomatik är en av de tekniska innovationerna som blivit alltmer vanlig i offentliga miljöer, affärer, kontorsbyggnader och sjukhus, men även i privatbostäder. Med dörrautomatik ökar både användarvänligheten och säkerheten och passar därmed perfekt in i strävan efter ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Dörrautomatik av olika slag

Dörrautomatik är en omfattande term som innefattar olika typer av system designade för att öppna och stänga dörrar automatiskt. Dessa system kan aktiveras genom olika metoder som rörelsesensorer, tryckknappar, fjärrkontroller eller till och med med smarta enheter via Bluetooth eller Wi-Fi. Den vanligaste typen av dörrautomatik är skjutdörrsystemet som ofta ses i butiker och shoppingcenter. Dessa system används för att underlätta den tunga trafiken och skapa en inbjudande ingång. Svingdörrsautomatik är en annan variant som blivit allt vanligare, främst på platser där det finns ett behov av att upprätthålla en viss estetik samtidigt som tillgängligheten ökas. Dessa system kan vara diskret integrerade i dörrens design, vilket gör dem till ett idealiskt val för hotell, restauranger och historiska byggnader där bevarande av ursprunglig charm är viktig. En tredje typ är roterande dörrar som ofta används i energieffektiva byggnader eftersom de hjälper till att reglera luftflödet in och ut från byggnaden, vilket kan leda till minskade uppvärmnings- och kylkostnader.

dörrautomatik

Fördelar med att installera dörrautomatik

Tillgänglighet

En av de mest uppenbara fördelarna med dörrautomatik är förbättrad tillgänglighet. Handikappade personer, äldre och personer med barnvagnar eller tunga laster kan enkelt passera genom automatiska dörrar utan att behöva anstränga sig för att öppna en tung manuell dörr. Detta är i linje med lagen om offentlig upphandling (LOU) som kräver att offentliga utrymmen ska vara tillgängliga för alla.

Säkerhet och hygien

Automatiska dörrar minskar också behovet av fysisk kontakt med dörrhandtag, vilket är en stor hygienfördel särskilt i tider av pandemier. Dessutom kan automatiska dörrar programmeras att stängas och låsas automatiskt, vilket höjer säkerheten i byggnader genom att förhindra obehörigt intrång.

Energieffektivitet

Dörrautomatik bidrar också till energieffektivitet. Genom att minimera den tid dörrar är öppna minskar värmeförlusten på vintern och värmeintrånget på sommaren, vilket leder till lägre energikostnader och en mer hållbar drift av byggnaden.

Utmaningar och installation

När det kommer till installation av dörrautomatik finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Den specifika byggnadens design, dörrarnas typ och vikter, samt trafikflödet och användningsfrekvensen är viktiga faktorer. Certifieringar och standarder, som exempelvis Europastandarden EN 16005 som handlar om användarsäkerhet, måste uppfyllas för att säkerställa att systemen är säkra för allmänheten. Det är också viktigt att arbeta med en erfaren och pålitlig leverantör som kan erbjuda en skräddarsydd lösning baserad på de specifika behoven. Regelbunden service och underhåll är livsviktigt för att hålla systemen i topptillstånd och säkerställa en lång livslängd.

Fler nyheter