Relining: Ett modernt alternativ för rörsanering

14 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Relining är en innovativ och kostnadseffektiv metod för att renovera och reparera gamla avloppssystem och vattenledningar utan att behöva gräva upp golv eller göra stora ingrepp i fastigheten. Genom att använda sig av relining kan man förlänga ledningarnas livslängd avsevärt och därmed spara både tid och pengar, samtidigt som man sparar på miljön. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad relining innebär, dess fördelar, när man ska överväga relining och hur en typisk reliningprocess går till.

Vad är relining?

Relining är en metod för reparation av avloppsrör där man installerar en ny rör-inirörlösning i det befintliga rörsystemet. Tekniken innebär att ett flexibelt rör, ofta tillverkat av epoxy eller annat hållbart material, dras igenom det skadade röret. Röret expanderas sedan så att det fäster vid rörets insida och härdar till en ”nytt” rör inuti det gamla. Denna nya inre yta är slät och tålig, vilket minimerar risken för läckage, rotintrång och andra problem som ofta uppstår i äldre rörsystem.

Fördelar med relining

Kostnadseffektivt

En av de mest uppenbara fördelarna med relining jämfört med traditionella metoder för rörsanering är kostnadseffektiviteten. Eftersom mark, golv eller väggar inte behöver brytas upp för att komma åt de skadade rören, minimeras arbetsomfattningen och därmed också den totala kostnaden.

Mindre störningar

Reliningprocessen är snabb och ren, vilket leder till minimala störningar i fastigheten och dess invånare. Fastighetsägare kan ofta fortsätta att använda fastigheten som vanligt medan arbetet pågår, vilket är en stor fördel jämfört med de stora ingrepp som krävs vid traditionell rörsanering.

Miljövänligt

Eftersom mindre grävarbete och färre råmaterial behövs vid en relining jämfört med konventionell rörsanering, är metoden även att föredra ut miljösynpunkt. Det innebär mindre avfall, mindre transport och en övergripande positiv inverkan på miljön.

relining

När ska man överväga relining?

Det finns några typiska tecken på när det kan vara dags att överväga relining för ditt rörsystem:

  • Återkommande avloppsstopp och läckor
  • Rötter som trängt in i avloppsrören
  • Gammalt rörsystem som börjar visa tecken på slitage
  • Dålig lukt från avloppet som tyder på att det finns sprickor i rören
  • Planer på renovering där det befintliga rörsystemet kan behöva förnyas

Ett genomförande av en noggrann inspektion av rörsystemet av en professionell kan hjälpa dig att bestämma om relining är rätt lösning för din fastighet.

Reliningprocessen

Inspektion och förberedelse

Först och främst genomförs en grundlig inspektion av det befintliga rörsystemet, ofta med hjälp av en kamera. Detta lokaliserar exakt var skadorna är och ger information om rörets skick.

Rengöring

Nästa steg är att noggrant rengöra rören. Detta sker oftast med högtrycksspolning eller andra metoder beroende på rörledningens skick för att säkerställa att det nya reliningsmaterialet får optimal vidhäftning.

Installation

Efter rengöringen påbörjas själva reliningen. Det nya rörmaterialet dras genom röret och expanderas för att forma en tät och slät ny inre yta som härdar efter en viss tid.

Slutkontroll

En slutlig inspektion säkerställer att installationen har varit framgångsrik och att de nya rören är säkra och hållbara.

Fler nyheter